04/07- 09/07/2017 QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
TUẦN LỄ MUA SẮM VÀ HỘI HÈ 2017


Chúng tôi mong gặp quý khách tại:

NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ
Địa chỉ: Số 1, Lữ Gia, 15, Quận 11, TP.HCMGIỜ HOẠT ĐỘNG:        Từ 27.04.2017 đến 02.05.2017

GIỜ MỞ CỬA:                Từ 8h30 đến 20h00 hàng ngày


Liên hệ

Gửi thông tin của quý khách đến chúng tôi
Họ và tên:
Giới tính:
Tuổi:
Điện thoại:
Email:
Chủ đề:
Thông điệp: